Ελεγκτική Επιτροπή

ID Bent Jespersen

Διορισμένος
Διεθνής Σύμβουλος EF2021

Ένας από τους ενεργούς Ευρωπαίους Διεθνείς Συμβούλους (ID) που ορίστηκε από τον Διεθνή Πρόεδρο του LCI για να ασκεί τη γενική επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Forum (EF). Θα αναλάβει τα καθήκοντά του με τη λήξη του προηγούμενου Forum (κατά τη διάρκεια της προαιρετικής συνάντησης της Ελεγκτικής Επιτροπής) και η θητεία του θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του Forum για το οποίο έχει αναλάβει καθήκοντα

PID Phil Nathan

Σύμβουλος και Αρχειοφύλακας
(A&A EF 2017-2022)

Εκλέγεται για πέντε χρόνια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την παρακολούθηση όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και τη λειτουργία του ως συμβούλου στην Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Φιλοξενίας. Ο Σύμβουλος και Αρχειοφύλακας ενσαρκώνει τη συνείδηση και τη συνέχεια του Europa Forum. Διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα εκτελούνται δεόντως στα επόμενα χρόνια.

PCC Peter Brandenburg

Λογιστής EF
2017-2022

Εκλέγεται για πέντε χρόνια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τον έλεγχο των δαπανών του Forum καθώς και τη στάθμισή τους με βάση τις προηγούμενες διοργανώσεις του Forum.

Supervisory committee (SC)

Its primary objective is to oversee the logistics, administration, any financial matters, and the content of the Europa Forum. Furthermore, the Supervisory Committees duty is to ensure that the Europa Forum complies with the Board Policy Manual.
The Supervisory Committee consists of the following functions:

Members of the EF2019 Supervisory Committee:

 • ID Heimo Potinkara, designated International Director, Europa Forum 2019 Supervisory Committee chairperson
 • PID Kalle Elster, President EF2019
 • PID George Papas, Vice President, President EF2020 / tbc
 • 1.VDG Märt Viileberg, Programme Director EF2019
 • PDG George Savvides, Programme Director EF2020 / tbc
 • PID Phil Nathan, EF Advisor & Archivist

Invited to the meetings:

 • PCC Peter Brandenburg, EF Accountant
 • Ingo Brookman, LEMC
 • Pompillia Szellner, EF Young Ambassador
 • Madis Sinijärv, General Secretary EF2019
 • Tiina Mirka, Treasurer EF2019
 • Anneli Pilliroog, Head of Events Program EF2019
 • Mari-Liis Vihul, Web Manager EF2019
 • DG Arvi Perv, Volunteers EF2019
 • Margus Malla, Youth Exchange EF2019
 • IPDG Ragnar Lõivukene, Young Musicians Competition EF 2019

The Supervisory Committee organises its work at its own discretion and timetable;
1. SC formal meeting in October 2018 in Skopje EF
2. SC formal meeting in February 2019 in Tallinn.

At this meeting, members of the Host Committee will be invited as appropriate (i.e. The Thomas Kuti Contest Chair, etc.) at no cost to the Host Committee or the Forum.
If the designated ID and the A&A consider it necessary, a further meeting can be arranged with the Forum President and senior committee members.
The Supervisory Committee may also decide to conduct meetings at the Forum venue, prior to and after the Forum.

0

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο EF2021!!!

Μπορείτε να βρείτε τις φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις του Φόρουμ στην επίσημη ιστοσελίδα μας και να τις κατεβάσετε δωρεάν!