Βεργίνα – Πέλλα

VERGINA – PELLA

DAY 1 / MONDAY 04 OCTOBER

DURATION : 08:30 – 17:00

KING FILLIP’S TOMB’S – VERIA CITY - ST.PAUL’S FOOT STEP

After our lavish buffet breakfast we start our excursion back in history to the Macedonian Kingdom of Alexander the Great and Philip II

Get to know the imperial capital, the ancient city where Alexander the Great was born and raised and where the great philosopher and tutor Aristoteles was invited to educate him. The archaeological treasures of the glorious Macedonian Kingdom of Alexander the Great and his father Phillip II, as detailed by Herodotus, invite you to a unique roadtrip to history. The excursion travels you to the ancient greek, byzantine and modern history bringing back in light the lost prestige of Aigai, the first city of the Macedonians. Discover the museum of Aigai, a World Heritage site of UNESCO, against the natural beauty of the area and the view of the Macedonian plain that travels our eye till the end of the horizon.

Excursion to Vergina-Pella

0

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο EF2021!!!

Μπορείτε να βρείτε τις φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις του Φόρουμ στην επίσημη ιστοσελίδα μας και να τις κατεβάσετε δωρεάν!